"שבת ענג עונג כיף חופש חופשה סגולה סגולות שמירה הצלה כבוד מלכה ביקור הכנות נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה טהרנ כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת נרות שבת זמני הדלקת נרות שבת מועד זמן שעה שעת הדלקה הדלקת נרות שבת הבדלה נטילת ידיים תהילים תפילה צדקה טהרנ כסוי ראש צניעות ח.נ.ה. טהרה הריון פריון פרנסה סגולה סגוולות אושר עושר תרומה משקיע עזרה הצלה תמיכה חסד של אמת "

עֹנג שבת    

אושר     בריאות     פריון     פרנסה     שלום-בית     זיווג     הצלחה

מקום ל לבאנר

c1
g1

מקום לפרסומת לבאנר

g2
עשרת הדברות    

נטילת ידיים
עוצמת התהילים
כוחה של תפילה
צניעות וכיסוי ראש
ח.נ.ה.
ואכלת ושבעת,מה?
עֹנג שבת
צדקה תציל ממות
שמירת הלשון
חינוך ילדים

הבדלה
כתוב לנוזמני הדלקת נרות שבת

מקום ל לבאנר

 

Google
Web www.free-articles.co.il
www.kalnoam.co.il www.onegshabat.co.il
 

וקראת לשבת עֹנג ...    


ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכלו אשר ברא אלוהים לעשות .
סברי מרנן (הסברה שלכם, מהי ) :  לחיים. (כולם עונים)


דברה מתוך עשרת הדברות אודות השבת:
"זכור את יום השבת לקדשו.
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' א-לוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו."
ספר שמות פרק כ'
ככל שמרגישים את השבת, כך מרגישים עֹנג , וזו היא הסגולה, שהיא עצומה ביותר.
עלינו לזכור יום יום את השבת הקרובה עלינו לבוא, ולהכין את הבית כמו שהיינו מכינים אילו מלכה הייתה נכנסת לביתו.
אמת, מלאכים נכנסים לבתינו, אלא שהם אינם נראים.

שבת היא מקור הברכה.
נאמר :
"אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי,
וקראת לשבת עֹנג
לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכך
ממצוא חפציך ודבר דבר, אם תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר",
ישעיהו נח', יג'
כל השומר את השבת, השבת שומרת עליו.

******************************************************

ככל שמרגישים את השבת, כך מרגישים עֹנג , וזו היא הסגולה, שהיא עצומה ביותר.
כך, ככול שאנו משתדלים שיהיה נעים יותר בשבת, נעימות השבת היא הסגולה, והיא סגולה לכל ימות השבוע הקרבים לבוא.
עם כניסת השבת, נכנסת שבת המלכה, וזה כמו מלאך שנכנס הביתה.
משל למלכה שנכנסת, הרי בודאי שנדאג, שהכל יהיה נקי מסודר, נאה, נחמד ושהכל יהי טיפ טופ. הרי אם לא כן, הרי זו תהיה לנו לבושה וכלימה.
קל וחומר בשבת, שהרי שבת המלכה נכנסת לבתינו, ויחד איתה עוד מלאכים, לא יאה שהשבת תשב בבית לא נקי, בושה וכלימה לנו.
לכן יש לעשות ניגוב קטן בבית, ואפילו של 5 דקות, שהרי זה נותן הרגשת נעימות לכבוד השבת.
וגם שבת המלכה תרגיש נעים לשבת בביתינו.
אילו היינו רואים את השבת במו עינינו, היינו הופכים עולמות כדי שהיא תכנס לביתנו.
******************************************************

כל ההכנות לשבת חייבות להסתיים לפני כניסת השבת.
רצוי להפריש לקופת צדקה.
יש להדליק נרות שבת לפני או בזמן הדלקת נרות שבת.
חלילה, לא לאחר בהדלקת נרות שבת.סדר ההכנות לשבת


  
מזמור שיר ליום השבת.
טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון.
להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות.
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור.
כי שמחתני ה' בפעלך במעשי ידיך ארנן.
מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותי.
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת.
בפרוח רשעיפ כמו עשב ויציצו כל פועלי און להמדם עדי עד.
ואתה מרום לעולם ה'.
כי הנה איביך ה' כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פועלי און.
ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן.
ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעם תשמענה אזני.
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה.
שתולים בבית ה' בחצרות אלוהינו יפריחו.
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.
להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו. (תהילים צב')

ישתבח....
*******
הוריני ה' דרכיך....

אחרון פרסומת 6 באנר

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!